• Companie certificată
    ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
  • De luni până vineri
    08:00 - 16:00

POLITICA S.C. ARM GRUP FEROVIAR S.R.L. 

ÎN DOMENIUL CALITĂŢII, MEDIULUI şi SSO

În scopul creşterii încrederii şi satisfacţiei clienţilor organizaţiei şi obţinerii loialităţii acestora pe termen lung, în condiţii de eficienţă economică şi profit, S.C ARM GRUP FEROVIAR S.R.L. şi-a stabilit o politică în domeniul calităţii şi mediului adecvată profilului, structurii şi dimensiunilor organizaţiei.

Această politică este un instrument prin care managementul de cel mai înalt nivel se angajează să conducă organizaţia spre îmbunătăţirea performanţelor, prevenirea poluării şi conformarea cu cerinţele legale şi de reglementare aplicabile aspectelor sale de mediu.

Politica în domeniul Calităţii, Mediului şi SSO are în vedere:

1. Execuţia şi furnizarea de produse care să respecte cerinţele, necesităţile şi aşteptările clienţilor, transpuse în prevederi referitoare la calitate, specificate în contractele bilaterale, standardele aplicabile, inclusiv prin respectarea cerinţelor legale şi a altor cerinţe care au ca fundament principiul eficienţei şi eficacităţii. Aceasta este principala preocupare a întregului personal.

2. Urmărirea de către managementul de vârf a îmbunătăţirii continue a performanţelor şi calităţii produselor organizaţiei, a calităţii în orice activitate, ceea ce asigură continuitatea imaginii organizaţiei.

3. Asigurarea resurselor umane şi materiale, inclusiv instruirea continuă a personalului, pentru cunoaşterea, înţelegerea şi respectarea cerinţelor Sistemului de Management Integrat.

4. Instruirea personalului organizaţiei în identificarea neconformităţilor şi informarea persoanelor cu răspunderi în domeniul calităţii, pentru aplicarea acţiunile corective şi/sau preventive stabilite.

5. Încurajarea şi sprijinirea personalului de către managementul de vârf, pentru a-şi aduce aportul la protecţia mediului.

6. Prevenirea rănirilor si îmbolnăvirilor profesionale.

7. Îmbunătătirea continuă a sistemului de management SSM si a performantelor de SSM.

8. Conformarea cu cerintele legale si alte cerinte la care organizatia subscrie.

Pentru punerea în practică a celor precizate în prezenta declaraţie, S.C. ARM GRUP FEROVIAR S.R.L. aplică următoarele principii:

1. Prevenire şi constatare;

2. Responsabilitatea realizării şi îmbunătăţirii continue a calităţii este a tuturor, începând cu Directorul General;

3. Să înveţi din greşeli şi să previi greşeli similare pe viitor;

4. Domeniul de aplicare al sistemului de management calitate – mediu – SSO este reprezentat de întreaga organizaţie şi activităţile ei;

Sistemul de Management Integrat al organizaţiei este unitar, flexibil şi respectă cerinţele standardelor de referinţă  ISO 9001:2015 şi ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2008 aplicabile în toate compartimentele organizaţiei.

Reprezentantul managementului în domeniul calităţii, mediului şi SSO este domnul TABARCEA MARIUS IONUT, ce are autoritatea şi responsabilitatea proiectării, implementării, menţinerii şi îmbunătăţirii Sistemului de Management Integrat, descris în Manualul Calitate – Mediu – SSO.

Ca Director General al S.C. ARM GRUP FEROVIAR S.R.L. afirm că politica în domeniul calităţii, mediului şi SSO este înţeleasă, implementată, menţinută la toate nivelurile prin activităţi de instruire a personalului şi îmbunătăţită prin analiza periodică a sistemului.

Manualul şi procedurile sistemului de management Calitate-Mediu-SSO, reprezintă prin prevederile şi dispoziţiile pe care le cuprind:

a) garanţia oferită clienţilor de către managementul organizaţiei că produsele furnizate satisfac cerinţele referitoare la calitate, mediu şi SSO specificate în contracte, standarde, reglementări şi legislaţia în vigoare;

b) Angajamentul managementului de vârf pentru respectarea cerinţelor legale aplicabile, pentru protecţia mediului şi prevenirea poluării, pentru prevenirea îmbolnăvirilor profesionale şi a accidentelor de muncă.

 

Director General: Neculai LUPU