• Companie certificată
    ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
  • De luni până vineri
    08:00 - 16:00

TERMENI ŞI CONDIŢII

 

DATE DE IDENTIFICARE

S.C. ARM GRUP FEROVIAR S.R.L

Adresa: Aleea Cimitir Evreiesc, nr. 2, Iaşi, jud. Iaşi, România
CUI: RO 27166219
Telefon/Fax: +40 332 805 965
Mobil: +40 786 198 005
Email: office@armgrupferoviar.ro

Bine aţi venit pe armgrupferoviar.ro!

Vă mulţumim că ne vizitaţi!

ARM GRUP FEROVIAR vă recomandă citirea cu atenţie a termenilor şi condiţiilor pentru folosirea în condiţii adecvate a site-ului. Vizitarea şi/sau solicitarea de servicii/ produse prin intermediul acestui site implică acceptarea termenilor şi condiţiilor de mai jos.

TERMENI ŞI CONDIŢII

Folosirea site-ului armgrupferoviar.ro presupune acceptarea de către vizitatori/ parteneri a tuturor termenilor şi condiţiilor precum şi a dreptului furnizorului (ARM GRUP FEROVIAR S.R.L.) de a efectua modificări asupra conţinutului site-ului fără vreo înştiinţare prealabilă.

Fotografiile au caracter informativ şi nu reprezintă o obligaţie contractuală. Nuanţele pot diferi de la monitor la monitor în funcţie de tipul şi setările fiecăruia. Echipa ARM GRUP FEROVIAR încearcă să vă prezinte cât mai detaliat şi corect serviciile/ produsele oferite partenerilor săi şi să respecte acurateţea informaţiilor. 

Conţinutul acestui website (text, grafică, logo, iconuri, imagini) cade sub incidenţa dreptului de autor prevăzut de legea română şi dreptul de autor pentru anumite texte (articole) care sunt reproduse sau adaptate de noi cu acceptul colaboratorilor.

Dreptul de autor pentru siglele şi sloganele partenerilor şi colaboratorilor noştri le aparţin acestora şi sunt reproduse cu acceptul lor!
armgrupferoviar.ro îşi rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adăuga sau şterge în orice moment porţiuni ale conţinutului său. De asemenea, armgrupferoviar.ro îşi rezervă dreptul de a restricţiona accesul utilizatorilor la o parte sau la întregul său conţinut.

NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR PERSONALE

armgrupferoviar.ro respectă viaţa dvs. privată şi datele cu caracter personal pe care le împărtășiți cu noi în momentul accesării acestui site. Aceste informaţii au rolul de a vă informa cu privire la ce tip de date identificabile personal sunt colectate de la dvs., cum şi unde am putea folosi aceste date, cum înţelegem noi să protejăm datele colectate de la dvs., cine are acces la datele colectate de la dvs. şi cum pot fi corectate în timp inadvertenţele din datele preluate.

S.C. ARM GRUP FEROVIAR S.R.L. cu sediul în România, Aleea Cimitir Evreiesc, nr. 2, Iaşi, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J22/966/2010, CUI: RO 27166219, email: dpo@armgrupferoviar.ro, prelucrează în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale pe care ni le furnizaţi cu respectarea cerinţelor impuse de  Regulamentul UE nr. 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) şi a legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice.

Tipul de informaţii cu caracter personal pe care le colectăm cuprinde, spre exemplu, numele, adresa poştală, data naşterii, genul, numărul de telefon/fax, adresa de e-mail, sau alte informaţii colectate la înregistrare. Prin furnizarea acestor date, sunteţi de acord cu procesarea lor conform acestei declaraţii de confidenţialitate.

Informaţiile despre dumneavoastră pot fi folosite de noi doar în scopuri asociate comercializării serviciilor şi produselor din magazinul online după cum urmează:
procesarea comenzilor;
oferirea de produse și/sau servicii;
soluţionarea cererilor, întrebărilor şi/sau a reclamaţiilor făcute către noi;
înregistrarea informaţiilor despre dumneavoastră în vederea promovării ofertelor speciale, reducerilor şi a altor beneficii.

Datele dumneavoastră personale vor fi păstrate atât timp cât este necesar pentru scopurile menţionate mai sus şi nu vor fi făcute publice.

Ne obligăm să nu transmitem terţilor bazele de date conţinând informaţii referitoare la datele personale ale clienţilor noştri.

DREPTURILE pe care le aveţi în ceea ce priveşte datele dumneavoastră personale

dreptul de acces la datele cu caracter personal care vă privesc;
dreptul a solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte;
dreptul de a solicita ştergerea datelor în anumite circumstanţe (de exemplu atunci când datele personale nu mai sunt necesare în raport cu scopurile menţionate mai sus);
dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
dreptul la restricţionarea prelucrărilor;
dreptul de a vă opune prelucrării şi de a solicita ştergerea datelor;
dreptul de a fi notificat în caz de încălcări a securităţii datelor;
dreptul de a vă retrage consimţământul;
dreptul de a depune plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere.

Orice cerere/notificare se va data, semna şi trimite de către persoana înscrisă în baza de date prin e-mail dpo@armgrupferoviar.ro sau prin poştă. 
armgrupferoviar.ro foloseşte măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greşite a informaţiilor care se află sub controlul nostru.

Echipa armgrupferoviar.ro va face tot posibilul ca toate neînţelegerile privind orice tip de dispută între părţi să fie rezolvată pe cale amiabilă.

LEGEA GUVERNANTĂ

Drepturile şi obligaţiile părţilor, impuse de prezentele termeni şi condiţii, precum şi toate efectele juridice pe care le produce prezentul acord vor fi interpretate şi guvernate de legea română în vigoare.